Kurzy jsou určeny pro konstruktéry, technology, mechaniky, kontrolory kvality, mistry, nástrojáře, projektanty, strojní inženýry, svářečský dozor, manažery ve strojírenské výrobě. Kurz je vhodný jak pro zkušené pracovníky, tak pro studenty připravující se na tyto pozice.

Obsah modulu Strojírenská technologie
 1. Strojírenská výroba
 2. Materiály a polotovary
 3. Tepelné a chemicko – tepelné zpracování
 4. Obrábění I
 5. Obrábění II
 6. Povrchové úpravy
 7. Svařování
 8. Pájení a elektrojiskrové obrábění
 9. Montáž strojních zařízení
 10. Tváření
Obsah modulu Obchod a marketing
 1. Navázání kontaktu se zákazníkem
 2. Prezentace strojírenského podniku a jeho výrobků
 3. Psaní obchodních dopisů a mailů
 4. Poptávka a nabídka
 5. Tvorba ceny a vyjednávání
 6. Služební cesta do zahraničí
 7. Objednávka a smlouva
 8. Porada a videokonference
 9. Fakturace a řešení problémů
 10. Výstavy a veletrhy

Modulová kniha

Modulová kniha pro studenty

PŘEHLEDNOST
 • systematicky strukturované lekce v učebnici
 • třicet odborných termínů v každé lekci
ODBORNOST
 • odborné texty vytvořené ve spolupráci s odborníky a rodilými mluvčími z oboru
 • výukové materiály prověřené odborníky z podniků a vysokých škol

Online pracovní sešit

ZPĚTNÁ VAZBA
 • okamžité vyhodnocení cvičení a testů v online pracovním sešitě
 • přehlednost a dostupnost výsledků pro studenta i jeho lektora
Podporovaná zařízení

Lekce

Provázanost s praxí

 • videonahrávky vytvořené v prostředí podniků v každé lekci
 • ústní a písemné úkoly vycházející z reálných potřeb praxe

 • projekt

  Angličtina a němčina pro strojaře CZ.1.07/3.2.07/03.0010

  OPEN AGENCY s.r.o. realizuje od 27. srpna 2012 projekt Angličtina a němčina pro strojaře. Projekt patří do prioritní osy 3 Další vzdělávání, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání a globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

  Partneři

  Našimi partnery jsou Prestar, s.r.o., FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. a KOMAS, spol. s r.o.. Podle potřeb strojírenských podniků vytváříme multimediální výukové materiály odborné němčiny k modulům Strojírenská technologie, Obchod a marketing. Vytvořené výukové materiály budou ověřeny v průběhu šesti pilotních kurzů, kurz představuje 30 hodin kontaktní výuky s lektorem a 10 hodin individuálních konzultací s lektorem.

  Realizační tým

  RNDr. Jitka Kunčarová manažerka pojektu
  Bc. Stanislav Talla, DiS. manažer pilotních kurzů a stáží
  Mgr. Růžena Dvořáčková metodička
  Jiří Kunčar manažer inovace systému pro online výuku
  Ing. Veronika Bátorová finanční manažerka
OPEN LEARNING umožňuje efektivnější učení a kontrolu průběhu učení. Průběžné hodnocení výsledků učení zobrazené v online pracovním sešitu okamžitě motivuje studenty k zodpovědnosti za výsledky učení.
Systém umožňuje integrovat výuku předmětu a cizího jazyka a vytvářet podmínky pro osvojení odborné terminologie předmětu v cizím i českém jazyce v souladu s pokynem MŠMT č.j. 527/2008-23 (CLIL - Content and Language Integrated Learning).
Webová aplikace je navržena moderní technologií pro školy a vzdělávací centra od 1 do 100 počítačů zapojených v síti. Aplikace je velmi intuitivní a klade minimální nároky na školení uživatelů.

Adresa

OPEN AGENCY s.r.o.

Solná 45/19, 746 01 OPAVA

tel.: +420 608 658 151, +420 777 138 206

email: info@openagency.cz

Obchodní informace

IČO: 28598091

DIČ: CZ28598091

Bankovní spojení: ČSOB 231616726/0300

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 33862

Metodická a zákaznická podpora

tel.: +420 608 658 151

email: support@openagency.cz

IT podpora

tel.: +420 608 502 825, +420 737 181 151

email: support@openagency.cz